Môi trường du học Anh lý tưởng tại Đại học Strathclyde

August 22, 2017

Trường Đại học Strathclyde là một trong những trường học có tuổi đời cao nhất tại Scotland, Vương Quốc Anh với khóa học đầu tiên được khai giảng vào năm 1796. Đây là môi trường học tập chất lượng với các ngành học thế mạnh như Luật, Kỹ thuật, Kinh doanh, Tài chính, Xã hội học… […]